ด่านศุลกากรวังประจัน
Wangprachan Customs House
 

นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล
นายด่านศุลกากรวังประจัน

รายงานสถิติและข่าวสาร

งานด้านพัสดุ

ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3 เข้าชมวันนี้
  • 249 เข้าชมเดือนนี้
  • 41,508 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรวังประจัน ตำบล วังประจัน อำเภอ ควนโดน สตูล 91160
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-740-166
โทรสาร : 074-740-166
E-mail : 75260000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรวังประจัน


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ** ด่านศุลกากรวังประจัน จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 **28 กันยายน 25664
2 **-**ด่านศุลกากรวังประจัน จัดประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนประจำพื้นที่ ครั้งที่ 4/2566**-**7 กันยายน 256615
3 ***ประชาสัมพันธ์ "รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนและหนี้สินประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย"***2 กันยายน 256622
4 ***การยกเว้นจากบทบังคับตามความในมาตรา 10 แห่ง พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 สำหรับของที่นำเข้าพร้อมกับตนหรือนำเข้ามาเป็นการชั่วคราวตาม ภาค 4 ประเภทที่ 3 (ฉ) และได้นำออกไปแสดงในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย***2 กันยายน 256614
5 ***วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ด่านศุลกากรวังประจัน ให้การต้อนรับคณะฯ นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี***2 กันยายน 256617
6 ***วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน ได้ร่วมต้อนรับคณะฯ*** 29 สิงหาคม 256618
7 ***วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายด่านศุลกากรวังประจัน ได้ร่วมประชุมหารือ "เรื่อง การพัฒนาด่านศุลกากรวังประจัน (Smart Border)"***29 สิงหาคม 256615
8 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายด่านศุลกากรวังประจัน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ (กรอ.จังหวัดสตูล) ครั้งที่ 6/256626 สิงหาคม 256613
9 วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรวังประจัน ให้การต้อนรับ นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 22 สิงหาคม 256624
10 ด่านศุลกากรวังประจันให้การต้อนรับ นายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ในโอกาสเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดนวังประจัน19 สิงหาคม 256618
11 **-** ด่านศุลกากรวังประจัน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง**-**13 สิงหาคม 256625
12 **-**ประกาศด่านศุลกากรวังประจัน เรื่อง การขายทอดตลาดของกลาง**-**25 กรกฎาคม 256649
13 **-** นายด่านศุลกากรวังประจัน ให้การต้อนรับที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก/ที่ปรึกษาสำนักงานที่ปรึกษษศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและคณะ**-**19 กรกฎาคม 256615
14 ***วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายด่านศุลกากรวังประจัน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนประจำพื้นที่ ครอ. ครั้งที่ 3/2566***23 มิถุนายน 256627
15 ด่านศุลกากรวังประจันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ CIQ ด่านวังประจันเข้าร่วมประชุมเรื่องการปรับปรุงและสร้างด่านพรมแดน SMART BORDER. 14 มิถุนายน 256635
16 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. นายด่านศุลกากรวังประจัน ได้มอบหมาย นายบุญชัย ฤกษ์ตุลา เข้าร่วมพิธีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี4 มิถุนายน 256634
17 วันที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 06.00 น. นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน ได้มอบหมายให้ นายประพันธ์พงฒ์ มั่นสงค์ หน.ฝบศ. 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมงานเดิน - วิ่งสมาธิ เพื่อร่วมใจถวายเป็นพุทธบูชา วิ่งด้วยสมาธิ พร้อมกันทั่วประเทศ รวมระยะทา4 มิถุนายน 256632
18 วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ใกล้จะถึงในวันที่ 3 มิถุนายน1 มิถุนายน 256637
19 ******ด่านศุลกากรวังประจัน จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ******26 พฤษภาคม 256630
20 นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน เป็นประธานในการประชุมโครงการ Smart Border ของจังหวัดสตูล25 พฤษภาคม 256646
21 **-**ด่านศุลกากรวังประจัน เข้าร่วมประชุม คบจ.ครั้งที่ 3/2566**-**25 พฤษภาคม 256633
22 *****นายด่านศุลกากรวังประจัน เป็นประธานคณะทำงานในการประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประเทศด่านพรมแดน(ควนโดน) วังประจัน*****25 พฤษภาคม 256633
23 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "Thai Digital Identity หรือ ไทยดี"13 พฤษภาคม 256654
24 โครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One-Stop Service)13 พฤษภาคม 256634
25 *****โครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One-Stop Service)*****13 พฤษภาคม 256633
26 *-* นายด่านศุลกากรวังประจัน เป็นประธานในการประชุม ครอ. ครั้งที่ 2/2566*-*29 มีนาคม 256653
27 +++++////นายด่านศุลกากรวังประจัน ได้ให้การต้อนรับนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะฯ////++++29 มีนาคม 256653
28 ***นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน และนายบุญชัย ฤกษ์ตุลา ผอ. ส่วนควบคุมทางศุลกากร ให้การต้อนรับ พล.อ. เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผช.ผบ.ทบ.***24 มีนาคม 256664
29 นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน ได้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสตูล (คบจ.) 23 มีนาคม 256654
30 **นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรร่วมกับ ด่านศุลกากรสตูล ได้ให้การต้อนรับนายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง**22 มีนาคม 256664
31 **-**นายด่านศุลกากรวังประจันร่วมประชุม กรอ. จังหวัดสตูล**-**22 มีนาคม 256650
32 วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศุลกากรจังหวัดสตูล กับสำนักงานศุลกากรแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย15 มีนาคม 256665
33 ด่านศุลกากรวังประจัน ให้การต้อนรับ นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาด่านวังประจัน2 มีนาคม 256680
34 การนำเงินตราต่างประเทศเข้า - ออกประเทศไทย26 กุมภาพันธ์ 256659
35 ประชาสัมพันธ์มาตรการกระตุ้นการค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่ 'เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5'26 กุมภาพันธ์ 256657
36 นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจันนำคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ผอ.ศภ.410 กุมภาพันธ์ 256676
37 **-** ด่านศุลกากรวังประจัน ให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล**-**2 กุมภาพันธ์ 256655
38 ประกาศด่านศุลกากรวังประจัน เรื่อง พิธีการศุลกากรว่าด้วยยานพาหนะที่เดินทางออกไป-กลับเข้ามาและยานพาหนะเดินทางเข้ามา-กลับไปเป็นประจำเป็นการชั่วคราาว ทางด่านศุลกากรวังประจัน1 กุมภาพันธ์ 256695
39 นายด่านศุลกากรวังประจัน ร่วมงานกาชาดจังหวัดสตูล19 มกราคม 256656
40 วันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 17:00 น.นายด่านศุลกากรวังประจัน ให้การต้อนรับ แม่ทัพภาคที่ 416 มกราคม 256664
41 วันที่ 14 มกราคม 2566 นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน และ นายบุญชัย ฤกษ์ตุลา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ได้เข้าร่วมงานวันเด็กและมอบของขวัญวันเด็ก14 มกราคม 256698
42 *-* นายด่านศุลกากรวังประจัน เป็นประธานในการประชุม ครอ. และประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อประหว่างประเทศ*-*22 ธันวาคม 256568
43 **ผู้แทนด่านศุลกากรวังประจัน ร่วมลงนามถวายพระพร**20 ธันวาคม 256567
44 **รองอธิบดีศุลกากรมาเลเซียเยี่ยมด่านศุลกากรวังประจัน**20 ธันวาคม 256582
45 การนำรถยนต์หรือจักรยานยนต์ไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทางบก13 ธันวาคม 256560
46 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.45 น. นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน และ นายบุญชัย ฤกษ์ตุลา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงาน CIQ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นร่วมกันให้การต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาเนื่องในโอก25 พฤศจิกายน 2565109
47 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นายพิบูลย์ รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูล ร่วมกับนายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจันและนายมูฮัมหมัดสุกรี แหมถิ่น นายก อบต.วังประจัน ข้าราชการหน่วยงานพรมแดนร่วมให้การต้อนรับคณะนักท19 พฤศจิกายน 256576
48 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน ให้การต้อนรับ Major Gen (Rtd) Dato ' HUSSIN BIN MD TAHAK ดาโต๊ะ จากรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย28 ตุลาคม 256585
49 +++++ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 +++++25 ตุลาคม 2565100
50 ***วันที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนวังประจัน***22 ตุลาคม 2565104
51 +++++ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 +++++21 ตุลาคม 256584
52 วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ CIQ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ทำกิจกรรม 5ส บริเวณสวนสาธารณะข้างด่านพรมแดนฯ20 ตุลาคม 256575
53 นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้านการข่าวระหว่างหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดและรัฐตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย1 ตุลาคม 256575
54 วันที่ 24 กันยายน 2565 นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน ให้การต้อนรับคณะกรรมธิการการสาธารณะสุขวุฒิสภา1 ตุลาคม 256595
55 ประกาศด่านศุลกากรวังประจัน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา30 กันยายน 2565109
56 วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน ได้มอบหมายให้ นายบุญชัย ฤกษ์ตุลา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสตูล29 กันยายน 256596
57 วันที่ 19 กันยายน 2565 นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน25 กันยายน 256588
58 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน เข้าร่วมโครงการสร้างสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน30 สิงหาคม 256579
59 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสตูล24 สิงหาคม 2565127
60 ด่านศุลกากรวังประจันให้การต้อนรับคณะสำนักงานคลังจังหวัดสตูลเพื่อแลกเปลื่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจจังหวัดสตูล16 สิงหาคม 256585
61 ***วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว***29 กรกฎาคม 256578
62 ด่านศุลกากรวังประจัน ร่วมกับด่านศุลกากรสตูล เข้ารับวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากวัดถ้ำเขาจีน27 กรกฎาคม 2565140
63 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน เข้าร่วมประชุม คบจ. ครั้งที่ 4/2565 21 กรกฎาคม 2565116
64 ***วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน ร่วมงานจิตอาสา ของอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล***18 กรกฎาคม 2565120
65 วันนี้ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรวังประจัน ให้การต้อนรับรองอธิบดีศุลกากรมาเลเซีย17 กรกฎาคม 256594
66 เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรวังประจัน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดพัฒนาราม10 กรกฎาคม 256587
67 วันนี้ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างด่านศุลกากรวังประจัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ และประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ร่วมพิธีเปิดห้องละหมา7 กรกฎาคม 2565112
68 ด่านศุลกากรวังประจัน ให้การต้อนรับ ปรึกษาหารือข้อราชการกับศุลกากรมาเลเซีย6 กรกฎาคม 2565103
69 ***ด่านศุลกากรวังประจัน ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 148 ปี***4 กรกฎาคม 2565141
70 วันนี้ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น.นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล ให้การต้อนรับ พ.อ.ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล ผู้ว่า ฉก.ร.5 1 กรกฎาคม 2565111
71 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน พร้อมด้วย นายบุญชัย ฤกษ์ตุลา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร นายวัชรินทร์ พลอยงาม ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดคดีค้างดำเนินการ 30 มิถุนายน 2565112
72 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจำพื้นที่ ครั้งที่ 3/256528 มิถุนายน 2565112
73 วันนี้ 22 มิถุนายน 2565 ด่านศุลกากรวังประจัน ได้เริ่มให้บริการฟรีอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Free high-speed wifi internet) เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาติดต่อราชการ และด่านฯ วังประจัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ป22 มิถุนายน 2565139
74 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศด่านพรมแดนวังประจัน ครั้งที่ 1/2565 16 มิถุนายน 2565128
75 วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของด่านฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ เท4 มิถุนายน 2565120
76 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน นายวัชรินทร์ พลอยงาม ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรวังประจัน ได้ร่วมกิจกรรมออกร้านนาวากาชาดโดยให้บริการและจำหน่ายบัตรนาวากาชาด3 มิถุนายน 2565128
77 วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ต้อนรับท่านอัคราชทูตสาธารณะรัฐอินโดนีเซีย ประจำกรุงเทพฯ นายฟารี สุไลมาน25 พฤษภาคม 2565123
78 วันที่ 25 เมษายน 2565 นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช25 พฤษภาคม 2565111
79 วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายกฤกดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน ได้มอบหมายให้นายประพันธ์พงฒ์ มั่นสงค์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิ25 พฤษภาคม 2565191
80 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่เฝ้าฯ รับเสด็จ25 พฤษภาคม 2565102
81 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน พร้อมด้วยนายบุญชัย ฤกษ์ตุลา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการปฏิบัติงานพิธีการศุลกากร ของด่านพรมแดนวังประจัน แก่คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์25 พฤษภาคม 2565128
82 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายกฤดิพรรธน์ สิงห์อุบลปิติกุล นายด่านศุลกากรวังประจัน เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2565 25 พฤษภาคม 2565135
83 ด่านศุลกากรวังประจัน ได้จัดการประชุม ครอ. ประจำพื้นที่ ครั้งที่ 1/2562 พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน27 มิถุนายน 2562448
84 ด่านศุลกากรวังประจัน พร้อม I.C.Q. ของด่านวังเกลียน รัฐเปอร์ลิส ศุลกากรปาดังเบซาร์ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ GREEN CUSTOMS27 มิถุนายน 2562596
85 ด่านศุลกากรวังประจันจัดกิจกรรม ?รอมฎอนสัมพันธ์ละศีลอด ปี ฮิจเราะห์ศักราช 1440?22 พฤษภาคม 2562429
86 นายด่านศุลกากรวังประจันร่วมกับ ผกก.ตม.สตูล จัดประชุมในการปฏิบัติการสกัดกั้นเป้าหมายด้านความมั่นคง7 พฤษภาคม 2562541
87 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นภาษาอังกฤษ2 พฤษภาคม 2562425
88 ประกาศด่านศุลกากรวังประจัน ที่ 3/2562 เรื่อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบนและรางวัล ณ ด่านศุลกากรวังประจัน30 เมษายน 2562584
89 ***ด่านศุลกากรวังประจัน เป็นตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง วางพวงมาลาในพิธี ?วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช?ประจำปี 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 26 เมษายน 2562437
90 ด่านศุลกากรวังประจัน ให้การต้อนรับคณะเสนาธิการของสำนักงานควบคุมการปฏิบัติการฝ่ายยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก26 เมษายน 2562429
91 ด่านศุลกากรวังประจัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร มว.ปล.ที่ 3 ร้อย ร.5021 จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาเสพติด(ยาบ้า) จำนวน 265 เม็ด24 เมษายน 2562637
92 **ด่านศุลกากรวังประจัน พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมกับทหาร มว.ปล.ที่ 1 ร้อย ร.5021 ได้ทำการสกัดและตรวจค้นรถกระบะต้องสงสัย**10 เมษายน 2562459
93 *** ด่านศุลกากรวังประจัน เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความมั่นคง บริเวณชายแดนวังประจัน ***2 เมษายน 2562423
94 **ด่านศุลกากรวังประจัน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อหารือมาตรการรักษาความปลอดภัยจากการก่อการร้าย ณ บริเวณพรมแดนวังประจัน **28 มีนาคม 2562470
95 ด่านฯวังประจัน เข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง เหตุลอบวางระเบิด สภ.เมืองสตูล12 มีนาคม 2562460
96 ด่านฯวังประจัน ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงการคลัง (ท่านยุทธนา หยิมการุณ) พร้อมคณะฯ 6 มีนาคม 2562448
97 นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายด่านฯวังประจัน พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับ ผอ.ศภ.4 และคณะฯตัดปี15 กุมภาพันธ์ 2562466
98 *** ด่านศุลกากรวังประจันร่วมกับทหาร ลุยภารกิจปราบปรามสินค้าหนีภาษีหอม - กระเทียม ***4 มกราคม 2562566
99 *** ด่านฯวังประจัน ยึดสินค้าลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร *** 13 ธันวาคม 2561505
100 ***ด่านศุลกากรวังประจันจับกุมสินค้าเกษตรและน้ำมันเชื้อเพลิงลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ***30 พฤศจิกายน 2561449
ผลลัพท์ทั้งหมด 110 จำนวน 2 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรวังประจัน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2018 ด่านศุลกากรวังประจัน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ