ด่านศุลกากรวังประจัน
Wangprachan Customs House
 

โครงสร้างหน่วยงานโครงสร้างอัตรากำลังด่านศุลกากรวังประจัน

นายด่านศุลกากร ผู้อำนวยการระดับสูง            จำนวน  1  อัตรา

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ         จำนวน  2  อัตรา

นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ/ชำนาญการ        จำนวน  8  อัตรา

เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน       จำนวน  4  อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน  จำนวน  2  อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน   จำนวน  1  อัตรา

พนักงานราชการ             จำนวน  1  อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว           จำนวน  2  อัตรา

                                                                               รวม  จำนวน  21  อัตรา


อัตรากำลังด่านศุลกากรวังประจันปัจจุบัน

นายด่านศุลกากร ผู้อำนวยการระดับสูง           จำนวน  1  อัตรา

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ            จำนวน  2  อัตรา

นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ/ชำนาญการ                   จำนวน  7  อัตรา

เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน             จำนวน  3  อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน         จำนวน  2  อัตรา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน            จำนวน  1  อัตรา

พนักงานราชการ              จำนวน  1  อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว             จำนวน  3  อัตรา

                                                                        รวม  จำนวน  20  อัตรา

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 เมษายน 2567 13:46:35
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรวังประจัน
ตำบล วังประจัน อำเภอ ควนโดน สตูล 91160
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-740166
อีเมล์ : 75260000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรวังประจัน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ ? 2018 ด่านศุลกากรวังประจัน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ